Page content

Hoe mij beschermen na het coronavirus

Wat kan ik doen om mij te beschermen na het coronavirus?

Om onszelf en andere mensen te beschermen tegen besmetting van het coronavirus covid-19 moeten wij volgende zaken in acht nemen en doen!

Denk erom wij zijn nog niet bevrijd van het virus en er is op dit ogenblik nog geen vaccin beschikbaar.

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep!
  • Nies of hoest in uw elleboog!
  • Hou 1,5 m afstand van andere personen!
  • Gebruik papieren zakdoeken, en gooi deze elke keer weg in een afgesloten vuilnisbak!
  • Geef geen hand of knuffel!
  • Neem enkel telefonisch of digitaal contact met ouderlingen!
  • Gebruik een beschermend mondmasker!
  • Draag beschermende handschoenen
  • Ontsmet je handen met een ontsmettings-gel

Enkel als wij al deze regels in acht nemen, komen wij er uit.